Isrra Sensual Masaže

Zásady ochrany súkromia

Úvod

V Isrra Sensual Masaže si vážime súkromie našich klientov a chápeme dôležitosť ochrany osobných údajov. V nasledujúcom texte Vám poskytneme podrobné informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, používame a chránime vaše osobné údaje pri používaní našej webstránky. Táto zásady ochrany súkromia slúžia ako záväzok k transparentnosti a zodpovednému zaobchádzaniu s osobnými údajmi našich klientov.

Zbieranie osobných údajov

Zbierame osobné údaje ako sú meno, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie našich služieb. Tieto informácie sú zbierané prostredníctvom kontaktných formulárov na našej webstránke a počas telefonickej alebo e-mailovej komunikácie. Zaväzujeme sa, že tieto informácie budeme používať výhradne pre účely, kvôli ktorým boli poskytnuté a v súlade so všetkými príslušnými právnymi normami.

Používanie a zdieľanie osobných údajov

Osobné údaje používame pre internú evidenciu, zlepšovanie našich služieb, marketingové účely a komunikáciu s klientmi. Sľubujeme, že vaše údaje nebudú zdieľané s tretími stranami bez vášho výslovného súhlasu, okrem prípadov, kedy to vyžaduje zákon. Zabezpečujeme, aby všetky informácie boli spravované s najväčšou možnou starostlivosťou a bezpečnosťou, a aby sa predišlo neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu.

Bezpečnosť údajov

Na ochranu vašich osobných údajov používame vhodné bezpečnostné opatrenia vrátane fyzických, elektronických a správcovských procedúr na minimalizáciu rizík spojených s ich stratou, zneužitím, neautorizovaným prístupom, zmene a zničením. Prostredníctvom týchto opatrení sa snažíme zaistiť, že všetky údaje sú chránené proti neoprávnenému použitiu alebo odhaleniu.

Pristupovanie a aktualizácia osobných údajov

Každý klient má právo požiadať o prístup k svojím osobným údajom, ako aj o ich opravu alebo vymazanie. Pre tieto účely môžete kontaktovať majiteľa stránky, Mareka Šuláka, prostredníctvom e-mailu [email protected], alebo na poštovú adresu Račianska 78, 831 02 Bratislava, Slovakia. Zaväzujeme sa reagovať na vaše žiadosti v čo najkratšom čase.

Kontaktné informácie

Majiteľom tejto webstránky je Marek Šulák, ktorého kontaktné údaje sú:
Adresa: Račianska 78,
831 02 Bratislava,
Slovakia
E-mail: [email protected]

Vladimír Novák

Vladimír Novák

Som majiteľom a expertom na masážne salóny s názvom "Novák's Tranquility". Moje zameranie sú hlavne erotické masáže, na ktorých pracujem už viac ako desaťročie. V mojom obore sa považujem za odborníka a tisícky spokojných zákazníkov to môžu potvrdiť. Keď si nájdem čas na relax, zvyknem písať blogy a články o rozličných technikách masáži, ktoré sa mi podarilo vytušiť počas rokov práce v tejto oblasti. Vždy hľadám nové spôsoby, ako vylepšiť svoje služby a priniesť ešte lepší zážitok pre mojich klientov.

Napísať komentár