Isrra Sensual Masaže

GDPR a Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov

Rešpektovanie súkromia a ochrana osobných údajov našich klientov sú kľúčové priority pre Isrra Sensual Masaže. Na tejto stránke objasňujeme, ako spoločnosť Marek Šulák, so sídlom na adrese Račianska 78, 831 02 Bratislava, Slovensko, ako prevádzkovateľ webovej stránky isrra.sk (ďalej len 'prevádzkovateľ'), spracúva a chráni osobné údaje poskytnuté užívateľmi stránky v súlade s platným legislatívnym rámcom Európskej únie, známym ako Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Uvedomujeme si dôležitosť vašich údajov a zaväzujeme sa ich spracúvať transparentne, zákonne a férové, s najvyšším stupňom zabezpečenia, aby boli chránené pred prípadným zneužitím.

Zber a účel spracúvania údajov

Osobné údaje získavame priamo od klientov v rámci poskytovania služieb, ako sú senzuálne a relaxačné masáže. Tieto údaje slúžia na správne poskytnutie našich služieb, vrátane objednávkového procesu, platenia a komunikácie s klientmi. Dôkladne sa zameriavame na to, aby bol zber údajov obmedzený len na nevyhnutný rozsah a aby bolo spracúvanie vedené s cieľom chrániť osobné údaje, predchádzať ich odhaleniu a zároveň zabezpečiť vysokej kvality služby, ktorú klienti očakávajú.

Práva subjektov údajov

Každý klient má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, zmazanie či obmedzenie spracúvania. Rovnako je možné vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov a požiadať o prenosnosť údajov v rámci legislatívnych možností. Klienti môžu využiť svoje práva zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu [email protected]. Pre prevádzkovateľa je dôležité, aby boli tieto práva rešpektované a boli poskytované všetky informácie a asistencia pri ich uplatňovaní.

Zásady spracúvania a bezpečnosť údajov

Všetky osobné údaje sú spracúvané v súlade s prísnymi zásadami ochrany súkromia a bezpečnostnými protokolmi, aby sme predišli ich neoprávnenému sprístupneniu, zneužitiu alebo strate. Používame fyzické, technické a organizačné opatrenia, a to vrátane šifrovania komunikácie, pravidelných aktualizácií bezpečnostných systémov a neustáleho monitorovania potenciálnych hrozieb. Zaväzujeme sa k pravidelnému prehodnocovaniu a vylepšovaniu týchto opatrení v súlade s technologickým pokrokom a zmenami v právnych predpisoch.

Kontaktné informácie vlastníka:
Meno: Marek Šulák
Adresa: Račianska 78, 831 02 Bratislava, Slovensko
E-mail: [email protected]

Arpád Hrnčiarsky

Arpád Hrnčiarsky

Som profesionálny masér špecializujúci sa na masážne salóny, kde pracujem už viac ako päť rokov. Moja práca mi umožňuje kombinovať moje odborné zručnosti s mojou vášňou pre písanie, najmä čo sa týka erotických masáží. Pre mňa je najväčšou odmenou vidieť spokojnosť a pohodu mojich klientov po masáži. Verím, že moje články a blogy pomáhajú ľuďom lepšie pochopiť a oceniť umenie a výhody masáží. Aj keď je moja práca náročná a vyžaduje si veľkú starostlivosť a sústredenosť, stále nájdem čas na svoje koníčky.

Napísať komentár