ISRRA

Switch to desktop

Informačný list č. 2/2017

Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER v Dolnom Kubíne vydala Informačný list č. 2/2017.

 

Najnovší Informačný list obsahuje:

- Stručnú informáciu z členskej schôdze Agentúry SEVER / Informáciu o výzve pre obce do 1000 obyvateľov / Informáciu o výzve na PL-SK mikroprojekty (netýka sa okresu Námestovo) / Informáciu o dotáciách na obnovu hasičských staníc / Informáciu o podpore a rozvoji telesnej kultúry / Informáciu o výzve z OP KŽP na BRKO.

 

Podrobnosti si prečítajte v samotnom Informačnom liste na adrese:

http://bit.ly/2sgx91s 

 

Aktuálne informácie a výzvy zverejňujeme aj na našej facebookovskej stránke:

http://bit.ly/2buP3lA

Ostatná aktualizácia: piatok, 07. júl 2017, 16:17

Prečítané: 78x

Obchvat Tvrdošína dostal od analytikov zelenú (Hodnota za peniaze)

Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií (UHP) analyzoval výhodnosť výstavby úseku rýchlostnej cesty R3 z Tvrdošína do Nižnej nad Oravou, ktorý má slúžiť ako obchvat Tvrdošína. Náklady na vybudovanie cesty v dĺžke 5,2 km sú vyčíslené na 85 mil. eur. Podľa analytikov je projekt ekonomicky výhodný.

 

Cieľom výstavby tohto úseku je podľa štúdie uskutočniteľnosti prispôsobiť cestnú sieť tranzitnej doprave. Zároveň projekt reaguje na vyššiu intenzitu dopravy, za ktorou stojí oživenie elektrotechnického priemyslu na Orave. Okrem toho by mal obchvat zabezpečiť odklon tranzitnej dopravy z centier miest a obcí a pomôcť cestovnému ruchu na Orave

 

Úsek by sa mal napájať na existujúci obchvat Trstenej, ktorý je v prevádzke od roku 2010. Obchádza Tvrdošín a pred Nižnou končí mimoúrovňovou križovatkou a privádzačom. Odhadované náklady sú podľa Národnej diaľničnej spoločnosti 85 mil. eur v polovičnom profile, z toho stavebné náklady tvoria 75 mil. eur. Súčasťou nákladov na projekt podľa platnej metodiky sú výdavky na stavebný dozor a vyššie prevádzkové náklady, ako predpokladá vypracovaná analýza. Aj po ich zohľadnení ostáva projekt naďalej rentabilný.

 

Naše odporúčanie do budúcnosti pri tomto type projektov je, aby mali lepšie analyzovaný odhad dopravnej situácie a zároveň, aby sa plánovala predovšetkým výstavba úsekov s najviac vyťaženou dopravou“, uviedol riaditeľ UHP Štefan Kišš.

 

Úsek R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou je zo všetkých plánovaných úsekov najlepšie pripravený (súťaž na zhotoviteľa môže začať), avšak je potrebné ho posudzovať v kontexte celej R3 na Orave. Tá je tranzitným koridorom v smere do Poľska. Je súčasťou medzinárodného európskeho koridoru.

 

Rizikom pre prínosy projektu je prognóza dopravy, ktorá predpokladá, že 57 % dopravy prejde z cesty medzi Nižnou nad Oravou a Tvrdošínom na obchvat. Aj pri poklese dopravného zaťaženia o tretinu je však projekt stále rentabilný.

 

Útvar hodnoty za peniaze ekonomicky hodnotí všetky verejné investície nad 40 mil. eur (v prípade IT nad 10 mil. eur) pred začatím verejného obstarávania.

 

Analýzu nájdete na stránke: 

- http://bit.ly/2szvFwk

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rTWHwn

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 29. jún 2017, 15:44

Prečítané: 103x

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja

Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 22 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto oznamuje verejnosti začatie PREROKOVANIA NÁVRHU „Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja„ (,,ZaD č.5 ÚPN VÚC ŽK“).

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Verejná vyhláška (http://bit.ly/2pRqGZq)

- ZaD č.5 ÚPN VÚC ŽK - Textová časť (http://bit.ly/2qzqBc2)

- ZaD č.5 ÚPN VÚC ŽK - Grafická časť, GIS (http://bit.ly/2rkMddj)

- ZaD č.5 ÚPN VÚC ŽK - Grafická časť, GIS, jednotlivé mapové listy + náložky (http://bit.ly/2qzqE7I)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rxAMfs

Ostatná aktualizácia: piatok, 26. máj 2017, 16:31

Prečítané: 277x

Nadácia Volkswagen Slovakia - Projekty zamestnancov na Orave

Nadácia Volkswagen Slovakia sa už dlhé roky zaujíma o vzdelávanie a rozvoj mladých ľudí s cieľom uľahčiť im proces hľadania zamestnania po ukončení ich štúdia.

 

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov (http://bit.ly/2rBxDef) podporila Nadácia projekt Základnej školy s materskou školou Rabčice – Malá technická olympiáda sumou 1 000 €. Projekt reagoval na štatistiky, ktoré dokazujú nízky počet zamestnaných mladých ľudí. Pedagógovia chceli umožniť deťom prejaviť nielen svoje technické vedomosti a zručnosti, ale aj zlepšiť ich komunikačnú úroveň a schopnosť pracovať v tíme.

 

Dňa 23. mája 2017 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže, do ktorého sa zapojili Základná škola s Materskou školou Rabčice spolu so Základnou školou s Materskou školou Rabča. O celej súťaži si môžete viac prečítať na portáli ŠKOLSKÝ SERVIS (http://bit.ly/2szteK1).

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2tsaBYn

Ostatná aktualizácia: streda, 28. jún 2017, 16:00

Prečítané: 107x

Pozvánka na pracovný seminár: Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadostí o platbu pre poľnohospodárske subjekty

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj vás pozýva na pracovný seminár Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadosti o platbu pre poľnohospodárske subjekty.

 

Seminár sa uskutoční dňa 24. apríla 2017, v čase od 09:00 do 12:20 hod. a v prípade väčšieho záujmu druhá skupina od 13:00 hod. do 16:20 hod. v Námestove, v Ranči u Edyho pri Oravskej priehrade.

 

Program: 
• 8:30 – 9:00 hod. - Prezentácia

 

• 9:00 – 9:10 hod. Otvorenie a informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR 
Ing. Miroslav Jánošík – Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj

 

• 9:10 – 9:20 hod. Spolupráca ASYF a NSRV SR pre rozvoj vidieka 
Milan Jurky – predseda ASYF

 

• 9:20 – 12:20 hod. Aplikácia GSAA pre prípravu žiadosti o platbu – 1.skupina 
Mgr. Marcela Vaverčáková, Ing. Stanislava Vranová 
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava 
Regionálne pracovisko Banská Bystrica

 

• 12:20 – 13:00 hod. Prestávka

 

• 13:00 – 13:10 hod. Otvorenie a informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR 
Ing. Miroslav Jánošík – Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj

 

• 13:10 – 13:20 hod. Spolupráca ASYF a NSRV SR pre rozvoj vidieka 
Milan Jurky – predseda ASYF

 

• 13:20 – 16:20 hod. Aplikácia GSAA pre prípravu žiadosti o platbu – 2.skupina 
Mgr. Marcela Vaverčáková, Ing. Stanislava Vranová 
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava 
Regionálne pracovisko Banská Bystrica

 

---- !!!! JE POTREBNÉ SI PRINIESŤ SVOJ NOTEBOOK !!!! ----

 

Účastníkmi môžu byť len žiadatelia, ktorým sú poskytované podpory zo zdrojov EPFRV. Svoju účasť, prosím, potvrďte emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na 0905240098.

 

Seminár je pre účastníkov bezplatný.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1324

Ostatná aktualizácia: utorok, 18. apríl 2017, 16:50

Prečítané: 451x