ISRRA

Switch to desktop

Oznámenie PPA o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 14 "Dotácia na účasť spracovateľa na výstave" nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.