ISRRA

Switch to desktop

Aktualizácia v časti “Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP”

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti "Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP" - OPŽP-PO4-13-2 LSKxP

  • L. výzva 4.1, 4.2 - Správa o vyhodnotení výzvy č. OPŽP-PO4-13-2 LSKxP z 18.04.2013
  •