ISRRA

Switch to desktop

Konferencia pre samosprávy 2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky

organizuje

2. odbornú konferenciu pre samosprávy,

ktorá je určená predovšetkým predstaviteľom samosprávy, ktorí sa aktívne podieľajú na podpore rozvoja bývania prostredníctvom výstavby bytov podporených z verejných zdrojov.
Konferencia vyvrcholí slávnostným vyhodnotením 16. ročníka verejnej neanonymnej súťaže

Progresívne, cenovo dostupné bývanie.
 
K hlavným témam bude patriť pripravovaná Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020,
ako aj Stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov v SR,
nový stavebný zákon, problematika verejného obstarávania, novela zákona o sociálnych službách, programové obdobie EÚ 2014-2020 a Integrovaný regionálny operačný program.
Konečná verzia programu bude uverejnená na stránkach ministerstva v priebehu mesiaca apríl.
 
 
 
Konferencia sa uskutoční dňa
 
22. mája 2014 v Bratislave,
 
v priestoroch Kongresového a vzdelávacieho centra Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o. (ÚVS),
na Bárdošovej ul. 33 so začiatkom o 9:00 hod.
 
Na konferenciu je možné  prihlásiť sa už teraz zaslaním vyplnenej návratky (k stiahnutiu TU).
Počet miest na konferenciu je limitovaný. Predbežná uzávierka prihlášok na konferenciu je 5. mája 2014.