ISRRA

Switch to desktop

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Vláda SR na svojom 103. zasadnutí, konanom 16.4.2014 ako 9. bod prerokovala a schválila s pripomienkami

návrh Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

 

Obsah: