ISRRA

Switch to desktop

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.2

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.2, platnú od 11.04.2014. Dokument sa nachádza tu.