ISRRA

Switch to desktop

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 28.02.2014

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 28. 02. 2014 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 a 2 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie.

Informácie nájdete v časti "Projekty/Zoznamy OPŽP".

http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/