ISRRA

Switch to desktop

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 - aktualizácia

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory na rok 2017 (činnosť L3 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania) a o podpore žiadostí o kompenzáciu za rok 2016 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Aktualizované zoznamy žiadostí o podporu na rok 2017 (vrátane žiadostí o kompenzáciu za rok 2016) sú zverejnené v sekcii Prehľady, resp. formou odkazov v texte nižšie.

 

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Aktualizovaný zoznam uvedených žiadateľov spolu s číslom príslušného rozhodnutia nájdete na stránke:

- http://bit.ly/2uAbFsX

 

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2017, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v aktualizovanom zozname, ktorý nájdete v tabuľke na stránke:

- http://bit.ly/2tH6GdU

 

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2017, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017. Uvedené sa nevzťahuje na žiadosti o kompenzáciu za rok 2016.

 

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly:

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,

d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z. z.  

boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2017. Aktualizovaný zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly, vrátane zoznamu žiadostí o kompenzáciu, ktoré nesplnili podmienky pre poskytnutie dotácie, nájdete na stránke:

- http://bit.ly/2tHdrfE

 

V prípade otázok či nejasností píšte na e-mail: podateľ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2uACs8x

Ostatná aktualizácia: piatok, 21. júl 2017, 15:39

Prečítané: 14x

PPA - Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k podopatreniu 7.4 v časti PPA / Otázky-odpovede / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podopatrenie 7.4 (http://bit.ly/2tCmKg2).

 

Dokument na stiahnutie:

- Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 (http://bit.ly/2tgw5rF)

 

Otázky a odpovede boli zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2tCmKg2

Ostatná aktualizácia: piatok, 21. júl 2017, 15:10

Prečítané: 12x

Časopis EUROKOMPAS č. 2/2017

Dovoľujeme si Vás upozorniť na vydanie druhého čísla časopisu EUROKOMPAS v roku 2017.

 

Dokument na stiahnutie:

- Časopis EUROKOMPAS č. 2/2017 (http://bit.ly/2tgSllk)

 

Časopis bol zverejnený na stránke:

http://bit.ly/2nlzvVm

Ostatná aktualizácia: pondelok, 17. júl 2017, 16:29

Prečítané: 27x

Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka 01/2017

Do pozornosti vám dávame obsah prvého tohtoročného vydania časopisu Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka 01/2017.

 

Elektronickú verziu Spravodajcu Národnej siete rozvoja vidieka 01/2017 si môžete stiahnuť zo stránky: http://bit.ly/2tHfLU0

 

Staršie verzie Spravodajcu NSRV nájdete na stránke:

http://bit.ly/2tCjMYV

Ostatná aktualizácia: piatok, 21. júl 2017, 14:44

Prečítané: 12x

Aktuálna verzia registra rozhodnutí Monitorovacieho výboru za rok 2017

Prečítajte si aktuálnu verziu zoznamu rozhodnutí Monitorovacieho výboru za rok 2017:

- Zoznam rozhodnutí MV v 2017_27.03.2017.pdf (http://bit.ly/2qYAC02)

- Zoznam rozhodnutí MV v 2017_10.04.2017.pdf (http://bit.ly/2rDUeZZ)

- Zoznam rozhodnutí MV v 2017 r_10.05.2017.pdf (http://bit.ly/2rY0bS5)

- Zoznam rozhodnutí MV v 2017_2.06.2017.pdf (http://bit.ly/2qYTLi6)

- Zoznam rozhodnutí MV v 2017_23.06.2017.pdf (http://bit.ly/2tA7m4a)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2s6fE3e

Ostatná aktualizácia: pondelok, 17. júl 2017, 16:04

Prečítané: 33x